NL Programma

Wist u dat Intertraffic Amsterdam het GROOTSTE MOBILITEITSEVENEMENT WERELDWIJD is? Met 30.000+ bezoekers uit 140 landen is Intertraffic een toonaangevend evenement voor zowel overheden als bedrijven. Een bezoek biedt een unieke gelegenheid om de nieuwste mobiliteitsoplossingen en mondiale ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, verkeersmanagement, verkeersveiligheid, parkeren en slimme mobiliteitsdiensten te ontdekken en ervaren, dankzij de aanwezigheid van meer dan 900 exposanten. Een uitgebreid kennisprogramma met zo’n 200 sprekers maakt het plaatje compleet. Hierin komen de meest urgente mobiliteitsuitdagingen voorbij en tal van invalshoeken als mobiliteitsvisies, beleidsvorming, mobiliteitstrends, slimme producten en diensten, praktijkvoorbeelden, gebruikerservaringen, en meer, zullen worden belicht.

 Op vrijdag wordt er een speciaal kennisprogramma aangeboden met de focus op Nederland, getiteld “Werken aan toekomstbestendige mobiliteit in Nederland” en in de Dutch Area kunt u bijpraten met vakgenoten. 

 Intertraffic Amsterdam biedt eindeloze netwerkmogelijkheden. Kortom, mis deze kans niet en vraag nu uw entreebewijs aan!

“Werken aan toekomstbestendige mobiliteit in Nederland” 

 

Nederlandse dag

Op vrijdag 19 april van 09.30  tot 12.30 uur organiseert Intertraffic in samenwerking met Connekt, Metropoolregio Amsterdam (MRA), CROW, Platform WoW en de Mobiliteitsalliantie een speciaal Nederlands kennisprogramma!

Het kennisprogramma is met name bedoeld voor Nederlandse wegbeheerders en beleidsmakers. Ook kennisinstellingen, leveranciers van verkeerstechnologie en service providers zijn van harte welkom om aan te sluiten.

 

 

PROGRAMMA OPZET

In de plenaire opening en keynote zoomen het Ministerie IenW en Metropoolregio Amsterdam in op het samenwerken aan een duurzaam, veilig en bereikbaar Nederland. De speerpunten en de agenda voor de komende jaren alsook de belangrijkste vraagstukken voor stad en regio komen hierbij aan bod.

De daaropvolgende plenaire paneldiscussie met experts heeft de volgende invalshoeken:

 • Hoe houdbaar is ons huidig mobiliteitssysteem? 
 • Hoe gaan we om met de groeiende file problematiek? 
 • Uitdagingen van digitalisering: data uitwisseling, interoperabiliteit? 
 • Welke keuzes moeten we maken we en willen we niet te veel?
 • Verminderen, verschuiven, verschonen! 
Nederlandse Dag bij Intertraffic Amsterdam
Nederlandse Dag bij Intertraffic Amsterdam

In de aansluitende paralelsessies presenteren publieke en private partijen oplossingen voor de volgende uitdagingen:

 • Realtime en op maat informeren van reizigers (RTTI) 
  Hoe houden we reizigers goed geïnformeerd?
 • Aanpak verkeersveiligheid 
  Hoe kunnen we de stijging van het aantal verkeersdoden een halt toeroepen?
 • Digitale infrastructuur stroomlijnen met de fysieke infra 
  Hoe zorgen we ervoor dat de situatie op de weg klopt met de digitale weergave?
 • Organiseren van duurzame stedelijke mobiliteit 
  Hoe realiseren we duurzame mobiliteit in steden aan de hand van mobiliteitsdiensten, gedragsverandering en infrastructuur?

 

Aansluitend zijn er diverse demo’s en gelegenheid de beurs te bezoeken.

De volledige invulling van het kennisprogramma wordt medio februari op de Intertraffic website gepubliceerd. 

Wilt u de beurs bezoeken en/of deelnemen aan het kennisprogramma? Let op: maak een account aan bij registratie om uw persoonlijke agenda in te richten en u aan te melden voor kennissessies zoals het NL kennisprogramma op vrijdag 19 april. 
 

 

Vraag dan NU uw entreebewijs aan

Vanaf 1 maart kunnen alle voorgeregistreerde bezoekers zich via het Intertraffic networking & matchmaking platform of de bijbehorende app aanmelden voor specifieke sessies.

 

In hal 2 vindt u de “Dutch Area” met de volgende deelnemers:

Filter

Meer informatie over Intertraffic Amsterdam in het algemeen:

Volledige deenemerslijstVolledige programma